Rivaliserende groepen in Kampen op tv

KAMPEN – Wie vorige week door de stad liep heeft hem misschien kunnen zien: Prem Radhakishun van het NPS programma PREMtime. Een paar dagen lang maakte hij opnames in Kampen en volgde hij Ünal Aktas van AKtraining.

Aktas stond centraal tijdens de opnames vanwege zijn niet alledaagse manier om het gesprek tussen botsende groepen jongeren in Kampen aan te gaan.
Hij geeft al enkele jaren trainingen aan extreem rechtse autochtone en allochtone jongeren. Een bericht hierover in de krant wekte de belangstelling van Prem.
Op dit moment is Aktraining bezig met het project ‘Investeren in contacten’.
Zowel Aktas als andere medewerkers van het bureau zoeken hierbij bewust moeilijk te bereiken groepen in keten en moskeeën op om hen te confronteren met hun vooroordelen over elkaar.

Aktas: “Als ‘Tukker-Turk’ zoek ik onder andere de jongeren op in drankketen. Dit zijn hechte groepen die vaak bol staan van de vooroordelen over allochtonen. Als ik dan als Turkse man binnen kom wandelen, zorgt dat wel voor een schrikeffect.”

Bedreigd heeft hij zich nooit gevoeld, maar hij vindt het zeker heftig om de confrontatie op die manier aan te gaan.

“Deze aanpak vond Prem erg interessant en dat is wat hij in beeld wilde brengen: hoe een Tukker-Turk het gesprek aangaat met verschillende groepen jongeren om ze op die manier nader tot elkaar te brengen.”

Prem volgde Aktas tijdens zijn bezoeken aan Lonsdalejongeren en keten. Ook hielp hij hem mee flyers uit te delen voor een feest voor zowel allochtone als autochtone jongeren.

De reacties waren niet altijd even positief. “We kwamen wel eens in bedreigende situaties terecht. Op een gegeven moment vroeg Prem: Ben je gek of zo? Ik dacht dat ik gek was, maar jij bent nog veel gekker!”

Maar dat lijkt Aktas niets uit te maken. Het gaat hem erom jongeren bewust te laten worden van hun vooroordelen.

“Dit doel is natuurlijk nog niet helemaal bereikt, we hebben nog een weg te gaan. Maar het eerste contact is gelegd en dat is belangrijk.

Stap twee is nu om de jongeren met élkaar in contact te laten komen.”