Weerbaarheid tegen ongewenst gedrag / situatie

Doelgroep / Voor wie ?
Arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, commerciële dienstverlening, sport en recreatie, openbare orde (politie), niet-commerciële dienstverlening.

Aanpak

 • Het bewustmaken van eigen handelen (soort spiegeleffect).
 • Theorie weerbaarheid.
 • Reflecteren op eigen ervaringen en beeldvorming over anderen; verkrijgen van, in gecomprimeerde vorm, inzicht in de belangrijkste elementen van preventie.
 • Kennis maken met een multidisciplinaire aanpak.
 • Aangereikt krijgen van handvatten en oefenen in hoe dit in hun eigen omgeving toegepast kan worden en wat hun eigen rol daarbij kan zijn.

Direct rendement, weerbaarheidstraining

 • Het bieden van hulp.
 • Theoretische kennis over weerbaarheid.
 • Weerbaarder worden jegens ongewenst gedrag/ongewenste situatie.
 • Ombuigen van ongewenst gedrag naar acceptabel gedrag.
 • Weten wat ongewenst gedrag met u doet.
 • Het stellen van grenzen.
 • Interactieve communicatie in verhouding tot macht en onmacht.
 • Waarneming en observatie van de werkelijkheid.
 • Persoonlijke strategieën: wat werkt voor mij en hoe gebeurt dit.
 • De training vergroot uw bewustwording, inzicht en vaardigheden.
 • Persoonlijke leerdoelen.
 • Gespreksvaardigheden.

Trainer
De trainer heeft jarenlang gewerkt voor Artikel 1 (voorheen Anti Discriminatie Bureau) en heeft ervaring in het geven van weerbaarheidstrainingen binnen het onderwijs, maatschappelijke organisaties en commerciële en niet-commerciële instellingen. Hij kan zowel zijn theoretische als zijn praktische kennis uitstekend relateren aan de belevingswereld van de doelgroep. Na afloop van de training zijn de deelnemers bereid om een dialoog te voeren in plaats van te discussiëren of geweld te gebruiken.