Sociale vaardigheidstraining

Doelgroep / Voor wie?:
Deze training is bedoeld voor iedereen. Tijdens de training komen de volgende punten aan bod:

Aanpak:
De training bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte (rollenspelen / oefeningen).
Je leert een effectieve manier van communiceren waardoor je duidelijker bent naar je zelf en naar anderen toe. Dit geeft je ook meer zelfvertrouwen. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het groepsproces om de communicatie te verduidelijken. Belangrijkste uitgangspunt tijdens de communicatie is: ‘ik ben oké, jij bent oké’. Maar wat is sociaal aanvaardbaar en wat niet? Op deze manier is de gehele training voor een ieder positief stimulerend’.

Je werkt aan :

  • Je eigen stijl van communiceren,
  • De verschillende niveaus in de communicatie,
  • Luister- en gespreksvaardigheden,
  • Feedback ontvangen en geven,
  • Gevoelens uiten en gedachten ordenen,
  • De verbale en de non-verbale aspecten in de communicatie (denk aan mimiek en houding),
  • Assertiviteit – kritiek geven en ontvangen,
  • Boeiend presenteren,
  • Actief en empathisch luisteren,
  • De communicatietechniek waar u mee wilt gaan oefenen.

Direct rendement:
Bewust werken aan verbetering van contactuele vaardigheden.

Trainer:
De trainer heeft jarenlange ervaring in het geven van sociale vaardigheidstrainingen aan verschillende culturen. Hij heeft ruime ervaring binnen het onderwijs en maatschappelijke organisaties met verschillende (moeilijke) doelgroepen. Hij kan zowel zijn theoretische- als zijn praktische kennis uitstekend relateren aan de belevingswereld van de doelgroep. Het resultaat van de training is: betere samenwerking, meer vertrouwen en minder miscommunicatie.