Pesten (Digitaal)

Doelgroep / Voor wie?
Naar schatting gaan meer dan 350.000 kinderen en 250.000 volwassenen in Nederland dagelijks gebukt onder (ernstige) pesterijen. Op scholen, verenigingen, op straat, in de speeltuin, op het werk; overal waar mensen elkaar ontmoeten is er de kans dat er gepest wordt. De training is bedoeld voor een ieder die weerbaarder wil worden tegen pesten.

Aanpak:
Slachtoffers: Het slachtoffer leert zich sterker op te stellen bij (non)verbale pesterij en leert omgaan met chantage en het buitengesloten worden. Het slachtoffer werkt aan zijn uitstraling en eigenwaarde.

Pestkoppen: Pestkoppen leren, door middel van gedragsverandering, hoe zij als “gewoon” kind geaccepteerd en aardig gevonden kunnen worden,

Meelopers: Meelopers gaan inzien hoe belangrijk hun inbreng is in het pestprobleem, zowel voor de slachtoffers áls voor de pesters áls voor zichzelf,

Leerkrachten: Leerkrachten vergroten hun inzicht en kunnen pestgedragingen eerder signaleren zodat er een positieve bijdrage wordt geleverd ten aanzien van het “PESTPROBLEEM”,

Theorie: Voorlichting geven over plagen en pesten, inzicht verkrijgen in het slachtoffer / de pester / de meeloper, kennis over de gevolgen van pesten, communicatie in een groep, ingaan op problemen die de deelnemers zelf voorleggen,

Praktijk: Houding en uitstraling, uitdrukken van emoties, confrontatie en de-escalatie, (imiterend) rollenspel, positieve bekrachtiging.

Direct Rendement:
Deelnemers leren zich sterker op te stellen tijdens verbale pesterijen en leren omgaan met chantage en buitengesloten worden en hoe een betere werksfeer te creëren.

Trainer:
De trainer heeft ruime ervaring binnen zowel het onderwijs als binnen maatschappelijke organisaties met verschillende (moeilijke) doelgroepen. Hij kan zowel zijn theoretische- als zijn praktische kennis uitstekend relateren aan de belevingswereld van de doelgroep.

Het resultaat van de training is: het creëren van een betere sfeer en vermindering van het aantal pesterijen.