Motiveren van leerlingen

Doelgroep / Voor wie?
AkTraining ontwikkelt een trainingsprogramma voor onderwijzers, voorlichters en vrijwilligers die voor de klas (basisschool, voortgezet onderwijs, specialismengebieden VMBO – MBO- ZMOK) staan.

Aanpak :

 • Hoe kun je het beste de leerlingen motiveren en stimuleren?
 • Het vinden van aansluiting met de groep.
 • Inter-persoonlijk Competent: oefenen met effectief verbale technieken (bijvoorbeeld volume, tempo, articulatie) en non-verbale technieken ( bijvoorbeeld mimiek, uiterlijk, lichaamshouding).
 • Pedagogisch competent: hoe bied je leerlingen een veilig klimaat om elkaar respectvol te behandelen?
 • Hoe stimuleer je het bespreken van normen en waarden tussen leerlingen vanuit verschillende culturen?
 • Oefenen met verschillende methodieken.
 • Oefenen met vakinhoudelijke- en didactische competenties.
 • Oefenen met valkuilen. – Aangerijkt krijgen van handvatten.

Direct Rendement:

 • Theoretische kennis over het motiveren van leerlingen.
 • De deelnemer weet hoe het beste te werken met (moeilijke) doelgroepen.
 • Ontwikkelen van persoonlijke strategieën: wat werkt voor mij en hoe gebeurt dit?
 • Deelnemer staat beter en sterker voor de klas.
 • Deelnemer weet de leerling beter te motiveren en kan zijn boodschap beter over brengen.
 • Na de training heeft de deelnemer meer inzicht in zijn kwaliteiten en beperkingen.
 • De deelnemer weet hoe op een systematische wijze met verschillende doelgroepen te werken.
 • Bewustwording: de deelnemer weet hoe om te gaan met verschillende culturen.
 • De deelnemer weet hoe om te gaan met gedragsproblemen van leerlingen.
 • De deelnemer kan effectief communiceren met de leerlingen.
 • In de kern draait het om het vinden van aansluiting met de groep en hoe sluit je aan op de leervraag van de leerlingen

Trainer
De trainer beschikt over ruime pedagogisch en didactisch kennis, inzicht en vaardigheden. Hij heeft ruime ervaring binnen het onderwijs en maatschappelijke instellingen met verschillende (moeilijke) doelgroepen.