Interculturele communicatie

Doelgroep / Voor wie?
De training Interculturele Communicatie is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met verschillende culturen.
Onderwijzers (leraren /afdelingshoofden / managers, P&O-afdelingen, leidinggevenden, maatschappelijke werkers, etc.

Aanpak:
De training is er op gericht het interculturele bewustzijn te vergroten en daarmee de effectiviteit van de communicatie tussen mensen uit verschillende culturen,
Tijdens de training kunnen de volgende punten (o.a. door een rollenspelen) behandeld worden:

 • Landen van herkomst,
 • Taal,
 • Religie,
 • Normen en waarden,
 • Gedragscodes en leefregels,
 • Discriminatie en vooroordelen,
 • Omgaan met weerstanden,
 • Professionele beroepshouding,
 • Omgaan met allochtone medewerkers op de werkvloer,
 • Attitude ten aanzien van werving en selectie,
 • Inpassing allochtone medewerkers,
 • Omgaan met interculturele conflicten.

Direct Rendement :

 • De positie van uw bedrijf of organisatie versterkt,
 • De training geeft de mogelijkheid, onafhankelijk van de individuele cultuurverschillen, tot een optimale samenwerking te komen,
 • Tijdens de trainingen wordt gezocht naar overeenkomsten in de communicatie tussen mensen uit diverse culturen en met verschillende achtergronden,
 • Bewustwording / herkennen van verschillende culturen,
 • Betere omgang / samenwerking met medewerkers van verschillende culturen,
 • Effectief en efficiënt communiceren,
 • Betere sfeer.

Trainer:
De trainer heeft ruime kennis en ervaring met verschillende culturen