Agressie en conflicthantering

Doelgroep / Voor wie? :
Onderwijzend personeel (directeur, docent, conciërge, administratiemedewerker enz.), leerlingen, gemeentes, horecagelegenheden,  zorginstellingen, winkels, maatschappelijke organisaties, uitzendbureau’s en bedrijven.

Voor een ieder die vanuit een klantcontact functie te maken heeft met agressieve gesprekspartners en voor degenen die weerbaarder willen worden tegen agressie.

Aanpak :
Vanwege de specifieke aard van het omgaan met agressie zal deze training alleen incompany gegeven worden. Het trainingstraject wordt zo opgebouwd dat men, in een relatief korte tijd, resultaat behaalt. Agressie is een thema dat zorgvuldigheid van de organisatie en de trainer vereist.

 • Aan de hand van de wensen / behoeften van de klant zal men maatwerk leveren
 • De problematiek wordt door de trainer als een cartoon opgeblazen, waardoor deelnemers tot een reactie worden uitgedaagd.
 • Van een individueel probleem wordt een collectief probleem gemaakt
 • Handelen vanuit eigen praktijk / belevingswereld van de deelnemers
 • Tijdens de training wordt geoefend en geëxperimenteerd met nieuw gedrag
 • Theorie agressie
 • Trainingen vinden zoveel mogelijk on the job, op locatie in de winkel of aan de balie plaats

Direct Rendement Agressie Training:

 • Ombuigen van verbaal agressief gedrag naar acceptabel gedrag
 • Weten wat agressie met u doet
 • Het stellen van grenzen
 • Het herkennen van verschillende typen agressie
 • Interactieve communicatie in verhouding tot macht en onmacht
 • Waarneming en observatie van de werkelijkheid
 • Persoonlijke strategieën: wat werkt voor mij en hoe gebeurt dit?
 • De training vergroot uw bewustwording, inzicht en vaardigheden
 • Persoonlijke leerdoelen opstellen
 • Gespreksvaardigheden oefenen

Aan de hand van de ingebrachte casuïstiek van de cursisten zullen praktijksituaties nagespeeld worden.

Trainer
De trainer heeft jarenlange ervaring in het geven van agressie / conflicthanteringstrainingen. Hij kan de behandelde stof uitstekend relateren aan uw dagelijkse praktijk. Daarnaast heeft hij uitstekend zicht op de belevingswereld van de deelnemers. Na afloop van de training bent u in staat om agressie om te buigen naar acceptabel gedrag.