"Iedereen is anders, dus iedereen is uniek"

Coaching

Mijn visie op coaching is dat ieder mens uniek is en het verlangen en het vermogen heeft te groeien en te ontwikkelen. Dat betekent dat ik naar elk individu kijk vanuit bewondering.

Ik inspireer mensen om – vooral in lastige situaties – hun eigen raadgever te zijn. “Verandering breng je zelf teweeg.”

Wat kan ik brengen?

Coachen is, voor mij, iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat zijn/haar handelen al meer gaat samenvallen met wie hij/zij in essentie is. Mijn zielsdrijfveer is dat alles er in essentie is, niets staat vast. Ook coaching is een bewegend standpunt. Ik hoef als mens en als coach, alleen maar mee te bewegen. Mijn kwaliteiten zijn dat ik werk vanuit betrokkenheid. Ik ben optimistisch, open, betrokken, spontaan, vol vertrouwen, praktisch en enthousiast. Ik heb excellente coachingsvaardigheden. Daarbij prikkel ik graag, confronteer en daag ik uit tot het zetten van stappen buiten je comfortzone.

De coach/trainer heeft ruime ervaring opgedaan binnen diverse organisaties, zowel profit- als non-profit organisaties. De focus ligt vooral op het primaire onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De coach/trainer brengt zijn boodschap op een speelse manier over. Hierdoor motiveert en activeert hij de groep. De problematiek wordt door de coach/trainer als een cartoon opgeblazen, waardoor deelnemers tot een reactie worden uitgedaagd. Door het individuele probleem tot een collectief thema te verheffen neemt het leereffect in de groep snel toe. Deze inbreng met een gedegen methodische onderbouwing vormt, in een ontspannen sfeer, de basis voor een geslaagde training.

Contact opnemen